Over MentesMe


Mensen maken organisaties.

Met MentesMe worden alle bestaande talenten van werknemers en collega’s benut binnen het bedrijf. Collega’s leren elkaar nog beter kennen en van elkaar te leren. Door het intern te houden, bespaar je op cursussen en trainingen. Tevens blijkt uit onderzoek dat leren in de context van het werk (‘context specifiek leren’) veel effectiever en efficiënter is dan via een cursus.

Een van de grote frustraties bij cursussen is dat er vaak maar een klein onderdeel echt op jou van toepassing is. De waarde van een cursus met bijvoorbeeld collega’s van andere bedrijven heeft zeker zijn waarde zoals andere inzichten en contacten leggen. Het delen van deze opgedane inzichten intern, kan perfect via onze aanpak.

Neem contact op