De Visie van MentesMe

Wij geloven dat er in elke organisatie meer dan voldoende competenties aanwezig zijn om het beste uit elkaar te halen!

Ontdek hoe onze visie jou kan helpen!

Onze Visie

De toekomst van leren is leren van elkaar. In plaats van een training worden problemen vaker intern opgelost. Aangezien hier steeds meer belangstelling komt gaan leidinggevenden vaker op actie over. De traditionele leeromgeving zal veranderen in een zelfsturende groep met grip op eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Het internet zal een grote rol gaan spelen binnen de nieuwe leeromgeving. Geen gedoe meer met het afstemmen van agenda’s. Men leert op haar eigen tempo wanneer het haar uitkomt. Feedback is en blijft enorm belangrijk. Door het internet wordt dit permanent inzichtelijk. Onze grip op persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten zal enorm toenemen.

Ontdek meer

Onze Missie

Wij geloven dat een mentor-mentee relatie enorm kan bijdragen aan de snelheid en kwaliteit van het leren. En niet alleen wij denken daar zo over. De wetenschap toont aan dat informeel leren beter blijft hangen dan formeel leren. Dit kan al zo eenvoudig zijn als aan een collega vragen hoe zij iets aanpakt. Er wordt hier jaarlijks dan ook ruim veertig keer zoveel tijd aan besteed tegenover bijvoorbeeld het volgen van een training. Helaas worstelen veel organisaties met het integreren van informeel leren in de praktijk.

Wij vinden dat momenten van ‘leren van elkaar’ niet verloren moeten gaan. Wij streven naar een toekomst waarin alle kwaliteiten benut worden en leergroepen gemotiveerd zijn om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. Door een duidelijke structuur en een bewezen methode kunnen we dit bereiken. Meer ontwikkeling en verbinding binnen de werk- en leeromgeving. Daar staan we voor.

Ontdek meer
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.